IMMS

Sprawdź cenę w naszym sklepie internetowym lub zamów telefonicznie.

Kategoria:

Opis

System zarządzania nawadnianiem i monitorowaniem (IMMS) za pomocą komputera jest oprogramowaniem, dzięki któremu sterowanie systemami nawadniającymi na szeroką skalę jest opłacalne, użyteczne i zrozumiałe. System IMMS był intensywnie ulepszany i udoskonalany wynikiem czego jest graficzny program zarządzania i kontrolowania nawadniania. Interaktywne mapy graficzne systemu IMMS (do poziomu sekcji) pozwalają osobie zarządzającej systemem na pełną wizualną kontrolę operacji nawadniających przeprowadzanych na rozległym terenie oraz umożliwiają import projektów CAD. Opcjonalnie instalowany moduł ewapotranspiracji umożliwia nawadnianie w całości oparte na danych pogodowych z modelem poziomu wilgotności gleby poprzez wykorzystanie niedrogich czujników ewapotranopiracji. IMMS oferuje pełny zakres opcji komunikacyjnych włączając Ethernet, GPRS, telefon typu dial-up, radio UHF, i tradycyjny przewód kablowy. System IMMS jest kompatybilny z systemami Windows włączając najnowszy system Windows 8.

Założenia
 • Aplikacje do programowania i komunikacji oparte na systemie Windows
 • Pełna kontrola nad funkcjami każdego sterownika
 • Graficzny interfejs z możliwością dostosowania map nawigacyjnych
 • Monitorowanie przepływu za pomocą sterowników Hunter ACC oraz tworzenie raportów z danymi
 • Raporty o alarmach i szczegółowe raporty historii nawadniania
 • Możliwość łączności bezprzewodowej i przewodowej , włączając Ethernet i GPRS
 • Udostępnianie przez sterownik kanałów komunikacyjnych w celu obniżenia kosztów komunikacji
 • kompatybilność z oszczędzającymi wodę czujnikami Hunter Solar Sync lub opcjonalnymi czujnikami ewapotranspiracji
Zaawansowane funkcje

Funkcja graficzna systemu IMMS umożliwia tworzenie jednej lub więcej map w celu łatwiejszego sterowania systemem. Użytkownik jest w stanie zobaczyć wszystkie nawadniane obszary, a po kliknięciu na wybrany obszar, uzyskać szczegółowy widok obszaru i informacje na temat sterowania obszarem. mapa

Funkcja ta sprawdza się idealnie, gdy nowe osoby muszą uzyskać informacje na temat całego systemu: mapy IMMS ułatwiają sterowanie urządzeniami do nawadniania, do których zostało podłączonych wiele dodatkowych elementów. Użyj dowolnego obrazu przedstawiającego rozplanowanie systemu lub obszaru działania sterownika i stwórz strefy kontroli poprzez łączenie symboli sekcji z wybranymi komendami.  Wystarczy dysponować grafiką danego obszaru, a IMMS dostarczy ci wszystkie niezbędne narzędzia do stworzenia interaktywnej mapy systemu. IMMS umożliwia również import grafiki wektorowej CAD w celu stworzenia w pełni inteligentnych, dopasowanych do potrzeb użytkownika map terenu.

Programowanie

Każdy sterownik wyposażony jest w ekran umożliwiający programowanie i wyświetlający informację na temat zachodzących operacji. Dzięki odpowiednim narzędziom użytkownik może szybko zdobyć informacje, które są mu potrzebne. Eliminuje to zamieszanie, które powstaje gdy kilka osób z personelu odpowiadającego za nawadnianie próbuje wprowadzić zmiany w systemie za pomocą pokręteł i przycisków. Wyłączenie awaryjne systemu aktywowane jest jednym kliknięciem myszki. Dostęp do każdej funkcji sterownika możliwy jest poprzez arkusze kalkulacyjne lub przez menu powszechnie stosowanych funkcji i komend.

IMMS-ET (Ewapotranspiracja)

Czy zastanawiałeś się ile czasu zajmuje wprowadzanie zmian w systemie na skutek zmian w lokalnych warunkach pogodowych? Dzięki opcjonalnemu oprogramowaniu IMMS-ET nie będziesz już musiał tego robić. IMMS-ET wykorzystuje efektywne czujniki, które w połączeniu z bazą danych przypisanych do poszczególnych sekcji (rodzaj roślin, rodzaj gleby, prędkość parowania itp.) tworzą codziennie oszczędne programy nawadniania dla całego systemu.

IMMS-ET odwzorowuje poziom wilgoci zgromadzonej w glebie (uwzględniając naturalne opady) i ustala w harmonogramie ilość nawadniania dla poszczególnych roślin. IMMS-ET przechowuje dane na temat warunków pogodowych zebranych przez czujniki oraz dokumentuje wszystkie modyfikacje wprowadzone do systemu jako reakcje na aktualne warunki pogodowe.

Zarządzanie sygnałami alarmowymi

IMMS informuje o wszelkich nieprawidłowościach w systemie włączając natężenia, nieprawidłowy przepływ, problemy w zakresie komunikacji i inne zakłócenia w nawadnianiu. Wszystkie informacje o nieprawidłowościach zawierają datę i godzinę ich wystąpienia. Operator IMMS ma stały dostęp do danych o aktualnym stanie wszystkich sterowników i zaworów, bez konieczności przemieszczania się po danej miejscowości / obszarze i sprawdzaniu poszczególnych stref. Raporty można wyeksportować do innych formatów i wydrukować, a następnie przekazać zespołom serwisowym w celu sprawdzenia.

Monitorowanie przepływu

Dzięki aplikacji IMMS użytkownik może sprawdzać zużycie wody oraz badać szczelność systemu znajdując się kilkaset kilometrów od nawadnianego obszaru. Aplikacja IMMS została oparta na solidnej platformie skonstruowanej wokół sterownika ACC, która umożliwia również monitorowanie przepływu w czasie rzeczywistym. Wykorzystując przepływomierz oraz zawór główny, sterownik ACC jest w stanie wykryć nieprawidłowy poziom przepływu oraz odizolować zawory niespełniające standardów. Po zakończeniu przez sterownik badania diagnostycznego, wszelkie nieprawidłowości w poziomie przepływu są przesyłane do jednostki centralnej. Liczba wycieków i usterek jest znacznie zredukowana, natomiast osoba odpowiadająca za nawadnianie terenu jest w stanie bezzwłocznie dowiedzieć się o wszelkich problemach w systemie.

Dzięki IMMS możliwe jest również sprawdzanie ilości zużytej wody na określonym terenie przez określony sterownik, program i sekcję. Wszystkie dane zapisywane są w systemie, a użytkownik może tylko doceniać spokój oferowany przez automatyczny system monitorowania przepływu.

Zaawansowane dane techniczne
 • System operacyjny: Microsoft Windows XP, Vista, Windows 7, lub Windows 8 (32 lub 64 bit)
 • Minimalna ilość pamięci RAM: 512 MB
 • Minimalna rozdzielczość ekranu: 1024 x 768
 • Pamięć: przynajmniej 100MB miejsca na dysku
Kompatybilne sterowniki
 • IMMS został zoptymalizowany w celu współpracy ze sterownikiem Hunter ACC i akcesoriami (włączając sterowniki dekoderów)
Kompatybilne czujniki
 • HFS: Czujnik przepływu Hunter dla sterowników ACC (jeden na sterownik). Zapewnia tworzenie raportów całkowitego przepływu i monitorowanie alarmów przepływu z wyłączeniami diagnostycznymi w czasie rzeczywistym.
 • Czujniki typu Clik: Każdy sterownik powinien posiadać własny czujnik deszczu do szybkich wyłączeń na wypadek deszczu. Wszystkie czujniki typu Clik są zgodne z ACC i innymi sterownikami IMMS.
 • Czujnik ET: Czujnik ET stosowany jest z oprogramowaniem IMMS-ET w celu tworzenia raportów na temat miejscowych warunków. Miejscowe dane o ewapotranspiracji (ET) oferowane są nieodpłatnie i można je udostępniać za pośrednictwem oprogramowania do tworzenia harmonogramów dla innych sterowników w tym samym mikroklimacie (w tym sterowników ICC lub Pro-C). W celu przeanalizowania wszystkich mikroklimatów można dodawać dowolną liczbę czujników ET.

Dodatkowe informacje

Model

IMMS

Modele i Specyfikacja

in by admin Comments are off