Sterownik
ACC

Sprawdź cenę w naszym sklepie internetowym lub zamów telefonicznie.

Kategoria:

Opis

Model ACC łączy w sobie wygodę użytkowania oraz uniwersalność konstrukcji modułowej oferując najbardziej zaawansowany sterownik w ofercie firmy Hunter. Modułowa budowa pozwala nie tylko na podłączenie zadanej liczby sekcji, lecz także ułatwia rozbudowę do rzeczywistej komunikacji dwudrożnej z centralnym systemem sterowania firmy Hunter. To co szczególnie wyróżnia sterownik ACC to jego wyjątkowa moc. Funkcja umożliwiająca nakładanie się programów oraz wyjątkowo mocny transformator sterownika ACC umożliwia jednoczesne uruchomienie 6 programów ustawiając najbardziej intensywne nawadnianie w możliwie najkrótszym czasie. Monitorowanie przepływu w czasie rzeczywistym umożliwia sterownikowi dynamiczne reagowanie w przypadku wykrycia nadmiernego przepływu i śledzenie zużycia wody. Sterownik ACC oferuje także 6 niezależnych programów, 4 programy dostosowane specjalnie do potrzeb użytkownika, a także wyjątkowa możliwość dostosowania pracy systemu do przerw w nawadnianiu. Ponadto, podświetlany ekran LCD umożliwia w wygodny sposób przeprowadzanie personalizacji w zakresie wyświetlania sekcji i nazw programów. Sterownik ACC posiada również czujnik oszczędzania wody Solar Sync.

Założenia
  • Liczba sekcji: od 12 do 42
  • Typ: Modularny
  • Obudowa: zewnętrzna
  • Niezależne programy: 6
  • Czasy rozpoczęcia programu: 10
  • Maksymalny czas pracy sekcji: 6 godz.
  • Okres gwarancji: 5 lat
Monitorowanie przepływu w czasie rzeczywistym
Funkcja ta umożliwia podłączenie przepływomierza w celu określenie wysokiego lub niskiego przepływu oraz automatycznej reakcji na alarmy. Sterownik zbiera informacje na temat typowych przepływów dla każdej sekcji nawadniania, a następnie monitoruje wydajność podczas automatycznego nawadniania. W przypadku wykrycia nieprawidłowych przepływów sterownik może zidentyfikować wadliwą sekcję i wyłączyć ją. Funkcja używana jest w połączeniu z zaworem głównym. Użytkownik może programować parametry alarmów. Sumy przepływów są także rejestrowane w pamięci sterownika w celu weryfikacji zużycia wody w układzie.
Ręczne uruchamianie funkcji bez pokrętła
Naciśnięcie i przytrzymanie przycisku ze strzałką w prawo umożliwia użytkownikowi ręczne uruchamianie/testowanie dowolnej sekcji, a następnie wydłużenie czasu pracy określonej sekcji.
Pamięć odnawialna Easy Retrieve
Narzędzie do ręcznego tworzenia kopii zapasowej, w której zapisane są pełne informacje dotyczące harmonogramu nawadniania i ustawień sterownika. Umożliwia to przywrócenie zapisanego harmonogramu nawadniania w dowolnym momencie. Można z tego skorzystać, aby przywrócić w sterowniku ustawienia wejściowe po ingerencji z zewnątrz lub na początku nowego sezonu.
Programowalne opóźnienie nawadniania na skutek deszczu
Funkcja umożliwia podanie przez użytkownika liczby dni, przez które sterownik ma pozostawać w trybie wyłączenia, a następnie powrócić do automatycznego nawadniania. Pozwala to uniknąć nawadniania przez dłuższy czas niepogody, po którym nawadnianie zostanie automatycznie wznowione. Dzięki temu nie ma konieczności regulowania każdej sekcji w programie. Sterownik wyświetla na ekranie liczbę dni pozostałych do wznowienia nawadniania.
Pamięć trwała
Funkcja ta umożliwia podtrzymanie takich funkcji jak: aktualny czas, data i zaprogramowane dane programu w przypadku przerw w dostawie prądu.
Automatyczne zabezpieczenie przeciwzwarciowe
Automatyczne zabezpieczenie przeciwzwarciowe, stosowane we wszystkich sterownikach Hunter z zasilaniem prądem zmiennym, wykrywa uszkodzenia elektryczne powodowane zwykle przez problemy z okablowaniem lub przez uszkodzenia przewodów. Sekcje, w których wystąpiło zwarcie zostają pominięte, dzięki czemu możliwe jest kontynuowanie nawadniana przez nieuszkodzone  sekcje. Brak bezpieczników, które mogłyby ulec przepaleniu oraz wyłączników wewnętrznych, które mogłyby zostać uruchomione i spowodować całkowite zatrzymanie nawadniania.
Korekta sezonowa
Ta funkcja umożliwia szybką regulację czasu pracy nawadniania, z wykorzystaniem skali procentowej. W szczycie sezonu wartość korekty sezonowej powinna być ustawiona na 100%. Jeśli na skutek warunków atmosferycznych podłoże wymaga mniejszej ilości wody wprowadź żądaną wartość (np. 50%), aby zmniejszyć czas pracy bez konieczności wprowadzania zmian w poszczególnych programach. Sterownik ACC oferuje wiele sposobów wykorzystania korekty sezonowej w celu zredukowania ilości używanej wody:

Globalne: Wprowadzana wartość korekty sezonowej wykorzystywana  jest przez wszystkie programy.

Dla danego programu: Każdemu programowi, o ile zaistnieje taka konieczność, może zostać przypisana inna, stała wartość korekty sezonowej.

Czujnik SOLAR SYNC: Po podłączeniu do sterownika ACC, czujnik ewapotranspiracji SOLAR SYNC ET automatycznie wprowadza zmiany na podstawie lokalnych pomiarów pogodowych.

 

Funkcja Opóźnienie w uruchamianiu kolejnych sekcji
Funkcja umożliwia zaprogramowanie opóźnienia w uruchamianiu poszczególnych sekcji w momencie, gdy sterownik wyłącza jedną sekcję i uruchamia następną. Opóźnienie może trwać kilka sekund, co umożliwi całkowite zamknięcie wolniej zamykających się zaworów lub znacznie dłużej, dzięki czemu możliwe jest napełnienie zbiorników ciśnieniowych. W sterownikach ACC i I-Core opóźnienie w uruchamianiu kolejnych sekcji może być ustawiane indywidualnie dla danego programu.
Programowalność czujnika
Każdy z czterech czujników typu Clik w sterowniku ACC może zostać skonfigurowany w taki sposób, aby wyłączał dowolny z dostępnych 6 automatycznych programów będący w trybie zawieszania lub wstrzymania, oferując różnorodne reakcje, w zależności od warunków

Funkcja Cycle and Soak
Jest to wodooszczędna funkcja, która umożliwia użytkownikowi określenia maksymalnego czasu pracy dla indywidualnych sekcji, a następnie minimalnego czasu wsiąkania, tak aby zapobiec spływowi wody ze zboczy lub gleb nasyconych. Operator może wprowadzić dowolny czas pracy, a sterownik automatycznie podzieli go na cykle umożliwiające wchłanianie wody w okresach wsiąkania. Funkcję tę można regulować według indywidualnej sekcji w przypadku wyjątkowych warunków glebowych i lokalnych.

Funkcja brak nawadniania
Funkcja umożliwia wybranie przez użytkownika okresów, w których sterownik nie zezwoli na automatyczne przeprowadzanie nawadniania. Funkcję można stosować w celu uwzględnienie lokalnych ograniczeń nawadniania lub aby nawadnianie nie kolidowało z ruchem pieszym. Uruchomienie funkcji nie wpływa na możliwości nawadniania w trybie ręcznym w trakcie przeprowadzanych prac konserwacyjnych.
Solar Sync Delay
Funkcja Solar Sync Delay (opóźniona aktualizacja danych z czujnika Solar Sync) służy do określenia liczby dni, po których czujnik przeprowadzi automatyczną aktualizację pogodową. W czasie tego opóźnienia czujnik będzie korzystał z procentowo wyliczanych danych globalnych. Umożliwia to ustawienie okresu czasu, w którym regulacja nie będzie przeprowadzana . Jest to szczególnie istotne przy nowych nasadzeniach lub w trakcie wykonywania nasadzeń, gdyż użytkownik nie musi w tym okresie regularnie wracać na nawadniany teren w celu włączenia w czujniku Solar Sync funkcji oszczędzania wody.
Grupy sekcji uruchamianych równolegle
Możliwość grupowania poszczególnych sekcji w grupy, które przeprowadzają nawadnianie w ramach programów automatycznych. Umożliwia to konsolidację dużych systemów w mniejszą liczbę wymagających programowania elementów oraz regulację przepływu w instalacjach o dużej mocy.

Dodatkowe informacje

Dodatkowe informacje

Zastosowanie: Commercial
Ilość sekcji: 12 to 42
Typ: Modular

Modele i Specyfikacja

in by admin Comments are off