Sterownik
I-Core

Sprawdź cenę w naszym sklepie internetowym lub zamów telefonicznie.

Kategoria:

Opis

Sterownik I-CORE firmy Hunter przeznaczony jest dla obszarów komercyjnych oraz posesji prywatnych o zróżnicowanym ukształtowaniu terenu. Urządzenie oferuje wiele innowacyjnych funkcji jak np. nowoczesne monitorowanie przepływu, szybki dostęp do danych systemu, fabrycznie instalowane złącze SmartPort®, wybór języka menu spośród sześciu dostępnych oraz dużym wyświetlaczem. Sterownik I-Core nadaje się idealnie dla zaawansowanych harmonogramów nawadniania. Wszechstronne zastosowanie sterownika sprawia, że jest on wyjątkowym urządzeniem na rynku. Wersja z obudową plastikową może zostać rozszerzona z 6 do 30 sekcji, natomiast wersję z obudową metalową można rozbudować do 42 sekcji. Dzięki zamontowaniu dwuprzewodowego modułu DUAL® dostępna liczna sekcji może zostać zwiększona do 48. Dostępne są również modele ze stali nierdzewnej oraz z modele z postumentem, dzięki czemu oferta dotycząca wyboru jest naprawdę szeroka. Ponadto pozostałe dodatki takie jak pilot zdalnego sterowania ROAM lub ROAM XL oraz wbudowany czujnik Solar-Sync® sprawiają, że możliwości sterownika I-Core są prawie nieograniczone

Założenia
  • Liczba sekcji: od 6 do 42 (48 sekcji z układem dekodującym DUAL)
  • Typ: Modularny
  • Obudowa: Plastikowa do stosowania na zewnątrz i metalowa
  • Niezależne programy: 4
  • Liczba startów programu: 8 (A, B, C); 16 (D)
  • Maksymalny czas pracy sekcji: 12 godz.
  • Okres gwarancji: 5 lat
Monitorowanie przepływu w czasie rzeczywistym
Funkcja ta umożliwia podłączenie przepływomierza w celu określenie wysokiego lub niskiego przepływu oraz automatycznej reakcji na alarmy. Sterownik zbiera informacje na temat typowych przepływów dla każdej sekcji nawadniania, a następnie monitoruje wydajność podczas automatycznego nawadniania. W przypadku wykrycia nieprawidłowych przepływów sterownik może zidentyfikować wadliwą sekcję i wyłączyć ją. Funkcja używana jest w połączeniu z zaworem głównym. Użytkownik może programować parametry alarmów. Sumy przepływów są także rejestrowane w pamięci sterownika w celu weryfikacji zużycia wody w układzie.
Ręczne uruchamianie funkcji bez pokrętła
Naciśnięcie i przytrzymanie przycisku ze strzałką w prawo umożliwia użytkownikowi ręczne uruchamianie/testowanie dowolnej sekcji, a następnie wydłużenie czasu pracy określonej sekcji.
Pamięć odnawialna Easy Retrieve
Narzędzie do ręcznego tworzenia kopii zapasowej, w której zapisane są pełne informacje dotyczące harmonogramu nawadniania i ustawień sterownika. Umożliwia to przywrócenie zapisanego harmonogramu nawadniania w dowolnym momencie. Można z tego skorzystać, aby przywrócić w sterowniku ustawienia wejściowe po ingerencji z zewnątrz lub na początku nowego sezonu.
Programowalne opóźnienie nawadniania na skutek deszczu
Funkcja umożliwia podanie przez użytkownika liczby dni, przez które sterownik ma pozostawać w trybie wyłączenia, a następnie powrócić do automatycznego nawadniania. Pozwala to uniknąć nawadniania przez dłuższy czas niepogody, po którym nawadnianie zostanie automatycznie wznowione. Dzięki temu nie ma konieczności regulowania każdej sekcji w programie. Sterownik wyświetla na ekranie liczbę dni pozostałych do wznowienia nawadniania.
Pamięć trwała
Funkcja ta umożliwia podtrzymanie takich funkcji jak: aktualny czas, data i zaprogramowane dane programu w przypadku przerw w dostawie prądu.
Automatyczne zabezpieczenie przeciwzwarciowe
Automatyczne zabezpieczenie przeciwzwarciowe, stosowane we wszystkich sterownikach Hunter z zasilaniem prądem zmiennym, wykrywa uszkodzenia elektryczne powodowane zwykle przez problemy z okablowaniem lub przez uszkodzenia przewodów. Sekcje, w których wystąpiło zwarcie zostają pominięte, dzięki czemu możliwe jest kontynuowanie nawadniana przez nieuszkodzone  sekcje. Brak bezpieczników, które mogłyby ulec przepaleniu oraz wyłączników wewnętrznych, które mogłyby zostać uruchomione i spowodować całkowite zatrzymanie nawadniania.
Funkcja Quick Check
Funkcja ta pozwala na szybkie diagnozowanie problemów związanych z okablowaniem zaworów w terenie zamiast sprawdzania każdego obwodu okablowania z osobna. QuickCheck wykrywa zwarcia w okablowaniu i wyświetla na ekranie oznaczający błąd komunikat o treści ”ERR” oraz numer sekcji.
Korekta sezonowa
Ta funkcja umożliwia szybką regulację czasu pracy nawadniania z wykorzystaniem skali procentowej. W szczycie sezonu wartość korekty sezonowej powinna być ustawiona na 100%. Jeśli na skutek warunków atmosferycznych podłoże wymaga mniejszej ilości wody wprowadź żądaną wartość (np. 50%), aby zmniejszyć czas pracy bez konieczności wprowadzania zmian w poszczególnych programach. Sterownik I-Core oferuje trzy różne sposoby wykorzystania korekty sezonowej w celu zredukowania ilości używanej wody:

Globalne: Wprowadzana wartość korekty sezonowej używana jest przez wszystkie programy.

Miesięczne: Umożliwia użytkownikowi wprowadzenie wartości regulacji sezonowej dla każdego miesiąca. Ta funkcja dostępna jest wyłącznie w sterowniku I-Core i polega na tym, że zmiany w zaprogramowanych wartościach korekty sezonowej wprowadzane są automatycznie pierwszego dnia każdego miesiąca.

Czujnik SOLAR SYNC: Po podłączeniu do sterownika I-Core, czujnik ewapotranspiracji SOLAR SYNC ET automatycznie wprowadza zmiany na podstawie lokalnych pomiarów pogodowych.

Funkcja Opóźnienie w uruchamianiu kolejnych sekcji
Funkcja umożliwia zaprogramowanie opóźnienia w uruchamianiu poszczególnych sekcji w momencie, gdy sterownik wyłącza jedną sekcję i uruchamia następną. Opóźnienie może trwać kilka sekund, co umożliwi całkowite zamknięcie wolniej zamykających się zaworów lub znacznie dłużej, dzięki czemu możliwe jest napełnienie zbiorników ciśnieniowych. W sterownikach ACC i I-Core opóźnienie w uruchamianiu kolejnych sekcji może być ustawiane indywidualnie dla danego programu.
Programowalność czujnika
Programowalność czujnika umożliwia użytkownikowi określenie, które sekcje powinny zostać zamknięte na skutek sygnału alarmowego z czujnika. Pozwala to pozostałym sekcjom lub programom na dalszą pracę, nawet w przypadku włączenia się alarmu czujnika.

Funkcja Cycle and Soak
Jest to wodooszczędna funkcja, która umożliwia użytkownikowi określenia maksymalnego czasu pracy dla indywidualnych sekcji, a następnie minimalnego czasu wsiąkania, tak aby zapobiec spływowi wody ze zboczy lub gleb nasyconych. Operator może wprowadzić dowolny czas pracy, a sterownik automatycznie podzieli go na cykle umożliwiające wchłanianie wody w okresach wsiąkania. Funkcję tę można regulować według indywidualnej sekcji w przypadku wyjątkowych warunków glebowych i lokalnych.
Funkcja dni bez nawadniania
Dzień (dni), w których nawadnianie nie powinno być przeprowadzane można z wyprzedzeniem zaprogramować jako dzień nieaktywny (Off). Dzięki tej funkcji proces nawadniania nie zostanie przeprowadzony niezależnie od harmonogramu zaprogramowanych przerw w nawadnianiu. Przykładowo, jeśli w sobotę przeprowadzane jest koszenie trawy, możliwe jest zaprogramowanie tego dnia jako dzień bez nawadniania (Off).
Funkcja brak nawadniania
Funkcja umożliwia wybranie przez użytkownika okresów, w których sterownik nie zezwoli na automatyczne przeprowadzanie nawadniania. Funkcję można stosować w celu uwzględnienie lokalnych ograniczeń nawadniania lub aby nawadnianie nie kolidowało z ruchem pieszym. Uruchomienie funkcji nie wpływa na możliwości nawadniania w trybie ręcznym w trakcie przeprowadzanych prac konserwacyjnych.
Solar Sync Delay
Funkcja Solar Sync Delay (opóźniona aktualizacja danych z czujnika Solar Sync) służy do określenia liczby dni, po których czujnik przeprowadzi automatyczną aktualizację pogodową. W czasie tego opóźnienia czujnik będzie korzystał z procentowo wyliczanych danych globalnych. Umożliwia to ustawienie okresu czasu, w którym regulacja nie będzie przeprowadzana . Jest to szczególnie istotne przy nowych nasadzeniach lub w trakcie wykonywania nasadzeń, gdyż użytkownik nie musi w tym okresie regularnie wracać na nawadniany teren w celu włączenia w czujniku Solar Sync funkcji oszczędzania wody.
Możliwość wyboru języka przy programowaniu
Podczas programowania sterownika I-Core użytkownik ma do wyboru są następujące języki: angielski, hiszpański, francuski, włoski, niemiecki i portugalski.

Dodatkowe informacje

Dodatkowe informacje

Zastosowanie: Commercial
Ilość sekcji: 6 – 42
Typ: Modular

Modele i Specyfikacja

in by admin Comments are off